Astma er en av de vanligste kroniske inflammatoriske lidelsene. Dens utbredelse varierer over hele verden mellom 5% og mer enn 20%. Det er ikke klart hvorfor noen mennesker får astma og andre ikke, men det skyldes sannsynligvis en kombinasjon av miljømessige og genetiske faktorer. Astma rammer alle aldre: det er den vanligste kroniske sykdommen i barndommen, ungdoms- og voksenlivet og har store effekter på pasienters skole- og arbeidsytelse. Astma er en alvorlig utfordring for folkehelsen. Det finnes ingen kur, og mange pasienter forblir ukontrollerte til tross for tilgjengelig behandling. Kombinert innsats innen folkehelse, grunnleggende og klinisk forskning er nødvendig for å bekjempe denne svært utbredte og økende sykdommen.

Fortsett å lese