KOLS Introduksjon

384 millioner mennesker over hele verden er berørt av KOLS. Det er den tredje viktigste dødsårsaken blant hjertesykdommer og hjerneslag.

Som global pasientadvokat, mener vi det er viktig å øke nivået av bevissthet og forståelse blant pasienter, omsorgspersoner, helsepersonell, politiske beslutningstakere og publikum om effekten av KOLS og muligheter for å reformere pasientbehandlingen. Vi mener at pasienter bør få fullmakt til å leve fritt med KOLS, uten symptomer og forverringer, og redusere interaksjonen med sykehus og forlenge livet så lenge som mulig.

Fortsett å lese: