Tonya A. Winders
Tonya A. WindersPresident
Allergi og astmanettverk
Global Allergy & Airways Patient Platform

384 millioner mennesker over hele verden er rammet av KOLS

Den tredje viktigste dødsårsaken blant hjertesykdommer og
hjerneslag. Som global pasientforkjemper, mener vi det er viktig
for å øke nivået av bevissthet og forståelse blant
pasienter, omsorgspersoner, helsepersonell, beslutningstakere
og publikum om virkningen av KOLS og muligheter for
reformere pasientomsorgen. Vi mener at pasienter skal ha myndighet
å leve fritt med KOLS, uten symptomer og forverringer,
redusere samspillet med sykehus og forlenge livet
så lenge som mulig.

Finn under hele pasientcharteret

KOLS pasientcharter

Et tilhørende manuskript basert på Patient Charter-prinsippene er publisert i Advances in Therapy.

Utgivelse

Pasient Charter Oversettelser

Videoer som introduserer KOLS pasientcharter

Se vår nye KOLS-video som fremhever den tredje største dødsårsaken globalt >>

Se Webinar World COPD Day - innføring av COPD Patient Charter.
Live-arrangement med paneldeltakere Dr. John Hurst / UK, Dr. Mohit Bhutani / CA og Tonya Winders / USA >>

Visuals for Patient Charter: 6 prinsipper