I år var vårt andre årlige Global Respiratory Summit arrangert av Global Allergy and Asthma Patient Platform (GAAPP) og COPD Global. Denne unike hendelsen samler organisasjoner for åndedrettsvern for å dele beste praksis, bygge organisasjonskapasitet og utnytte vår kollektive stemme for å fremme fremdriften i luftveissykdommer. Dette toppmøtet ble avholdt på slutten av European Respiratory Society 2019-kongressen 2. og 3. oktober i Madrid, Spania.

Videoen nedenfor er fra årets toppmøte og viser betydningen av arrangementet for globale organisasjoner og andre interessenter. Detaljer vil snart bli delt i en sammendragsrapport og vil bli lagt ut her.