Noen sykdommer ser ut som urtikaria og ble derfor tidligere klassifisert sammen med den. I dag vet vi at andre sykdomsmekanismer ligger bak dem, og de regnes derfor ikke lenger som urtikaria. Disse sykdommene inkluderer bl.a.

  • Urticaria pigmentosa (kutan mastocytose)
  • Urtikariell vaskulitt
  • Arvelig angioødem

Urticaria pigmentosa (kutan mastocytose)

Denne sjeldne sykdommen er en overdreven opphopning av mastceller bak - ofte brune eller brune - flekker og små papler i huden som kan danne hveller når de utsettes for friksjon. Denne sykdommen gjør vanligvis sitt første utseende de første årene av livet, og manifesterer ofte et skiftende forløp etter noen år. Ekskludering av en såkalt systemisk form anbefales. Behandlingen av symptomene er lik den som brukes i forbindelse med urtikaria.

Urtikariell vaskulitt

Dette er en karbetennelse som skaper elveblest og angioødem. Denne sykdommen har i utgangspunktet lite å gjøre med urtikaria og blir behandlet annerledes.

Arvelig angioødem

På grunn av en genetisk lidelse i et enzym (medfødt, familiær) kan angioødem også forekomme. Antihistaminer eller kortikosteroider hjelper ikke her, fordi histamin ikke er involvert i utviklingen av ødemer, og en nøyaktig diagnose og terapeutisk behandling er vanligvis bare mulig i spesialiserte sentre eller av leger som er kjent med sykdommen.