Finansieringspartnere

  • Private donasjoner siden 2009
  • Reisestipend for en GAAPP-høyttaler på WAC Quebec fra ALK Abelló,
  • Stallergenes og Merck i 2012