Som en global ikke-profitt-pasientutdanning og advokatorganisasjon, har GAAPP en forpliktelse til samfunnsansvar og støtter dem som søker et mer rettferdig samfunn. GAAPP opprettholder prinsippene om at alle mennesker er iboende i verdighet og likhet, og at alle medlemmer har en plikt til å iverksette tiltak, i fellesskap og hver for seg, for å fremme og støtte universell respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle uten forskjell på rase , av kjønn, språk, religion eller nasjonal opprinnelse.

GAAPP bekrefter behovet for raskt å eliminere rasediskriminering i alle dens former og manifestasjoner over hele verden og å sikre forståelse og respekt for menneskehetens verdighet. Alle mennesker er likeverdige for loven og har rett til lik beskyttelse under loven mot all diskriminering og mot enhver oppfordring til diskriminering.

Å øke bevisstheten om luftveissykdom og allergi og forbedre tilgangen til helsetjenester er blant våre viktigste politiske prioriteringer. Sosiale og økonomiske problemer rammer pasienter i mange land, fremhevet av COVID-19 krise.

La oss forene oss som GAAPP-medlemmer for å finne løsninger som fremmer egenkapital, ikke bare i helsevesenet, men i alle aspekter av livet.

Vi vil reflektere over hvordan vi bedre kan bruke stemmen vår til å hjelpe de som fortjener likestilling, lytte til de som er sinte og sårede, og streber etter å komme sammen for en bedre fremtid - for alle.