GAAPP-oppdrag

For å støtte og styrke pasienter med allergier, luftveier og atopiske sykdommer globalt ved å beskytte deres rettigheter og insistere på plikter fra myndigheter, helsepersonell og allmennheten.

GAAPP-mål

Å etablere et globalt nettverk for å styrke pasienter med allergier, luftveier og atopiske sykdommer ved å:

  • samarbeide med myndigheter og helseorganisasjoner for å minimere virkningen av allergier, astma og urtikaria
  • å være en likeverdig partner som er involvert i beslutningene fra begynnelsen til konklusjonen med globale helseorganisasjoner
  • legge til rette for grunnleggelsen av pasientorganisasjoner i land med lav og mellominntekt
  • kjemper for beste praksis 

 For å støtte det verdensomspennende samfunnet som håndterer allergier, luftveier og atopiske sykdommer ved å:

  • å hjelpe pasienter til å ta en aktiv rolle i å håndtere sykdommen og styrke de som støtter dem i prosessen
  • krevende uforurenset sunn luft for pasienter
  • samarbeide med medlemsorganisasjoner for å hjelpe til med helse- og sosialpolitiske bekymringer
  • å hjelpe land med lave og mellominntekter med de nødvendige diagnostiske og terapeutiske rettsmidler for pasienter
Søk om gratis GAAPP-medlemskap