GAAPP støtter Globale pasientregistre og undersøkelser.
Jo flere mennesker registrerer seg, jo bedre kan vi forstå sykdommene.
Vennligst del og delta i registrene nedenfor: