Forbered deg på intervjuet med legen din

  • Noter når urtikaria oppstod for første gang og hvor ofte ubehag har skjedd siden den gang.
  • Hva tror du er årsaken? Er det utløsere som forverrer urtikaria?
  • Skriv ned dine tidligere behandlinger (navn, varighet, dose).
  • Skriv ned medisinene du har tatt mot urtikaria så langt (stoffets navn, varighet, dosering).
  • Hvor godt har disse medisinene hjulpet og hvilke bivirkninger har de hatt?
  • Skriv ned medisinene du bruker for øyeblikket, til og med de som ikke blir tatt for urtikaria eller som ikke er foreskrevet av legen din.
  • Vennligst noter også medisinene du ikke tar regelmessig (f.eks. Hodepine tabletter) og spesifiser hvor mange ganger i måneden du tar medisinen og når du sist tok den.
  • Hvis det allerede er utført tester for å finne årsaken til elveblestene dine, ta med tidligere funn.