I 2023 introduserte GAAPP en mekanisme for styrke den strategiske samordningen mellom interessenter innen allergi, luftveis- og atopiske sykdommer ved å opprette GAAPP Corporate Council.

GAAPP Corporate Council gir verdifull tilgang til GAAPP lederskap og sentrale opinionsledere. Bedriftsrådets medlemmer støtter kjernemisjon arbeidet til GAAPP for å oppnå sitt oppdrag gjennom bevissthet, utdanning, påvirkning og forskning. Rådet består representanter fra farmasøytisk, medisinsk utstyr og andre relevante interessenter involvert i allergi, luftveis- og atopiske sykdommer.

Bedriftsrådet har som mål å identifisere løsninger på globale utfordringer, dele kunnskap og utforske samarbeidsmuligheter. Som sådan, GAAPP vil innkalle de aktuelle interessentene og jobbe sammen for å identifisere utfordringene pasientmiljøet står overfor og hvordan man kan overvinne disse hindringene fra et globalt perspektiv.

Rådets mål

The Pharmaceutical Industry Corporate Council of GAAPP er en avgjørende allianse bygge bro mellom farmasøytisk sektor og pasientgrupper ledet av GAAPP. Dette samarbeidsinitiativet har som mål å fremme en mer pasientsentrert tilnærming innen farmasøytisk industri. Ved å tilby en plattform for dialog og samarbeid, gjør GAAPP det mulig for farmasøytiske selskaper å bedre forstå pasientbehov, bekymringer og perspektiver, samtidig som de sikrer at de samarbeide seg imellom til pasientens beste.

Dette rådet spiller en sentral rolle i å utforme helsepolitikk og praksis ved å gå inn for økt åpenhet, bedre tilgang til medisiner og økt pasientsikkerhet. Ved å jobbe tett med pasientorganisasjoner; det bidrar til å sikre at farmasøytiske selskaper prioriterer utvikling av innovative terapier som dekker udekkede medisinske behov og forbedrer den generelle livskvaliteten for pasienter.

Gjennom pågående partnerskap og informasjonsdeling søker Pharmaceutical Industry Corporate Council of GAAPP å fremme et harmonisk forhold mellom den farmasøytiske industrien og individene den betjener – pasientene. Dette samarbeidet tjener som et vitnesbyrd om den kollektive forpliktelsen til å fremme helsevesenet, fremme tillit og forbedre pasientopplevelsen i medisinens stadig utviklende landskap. For spørsmål om hvordan du kan bli med i bedriftsrådet, vennligst send oss ​​en e-post på info@gaapp.org.

Nåværende rådsmedlemmer:

GSK-logo