WHO / GARD - Verdens helseorganisasjon / global allianse mot kroniske luftveissykdommer

GARD bidrar til WHOs globale arbeid for å forebygge og kontrollere kroniske luftveissykdommer. GARD er en frivillig allianse av nasjonale og internasjonale organisasjoner, institusjoner og byråer fra en rekke land som arbeider mot det felles målet om å redusere den globale byrden av kroniske luftveissykdommer.
www.who.int/respiratory/gard