Forekomsten av allergiske sykdommer over hele verden øker dramatisk i både utviklede land og utviklingsland. En jevn økning i utbredelsen av allergiske sykdommer globalt har skjedd med omtrent 30-40% av verdens befolkning som nå er rammet av en eller flere allergiske tilstander.

I følge Verdens helseorganisasjons (WHO) statistikk, lider hundrevis av millioner personer i verden av rhinitt, og det anslås at mer enn 300 millioner har astma, noe som påvirker livskvaliteten til disse personene og deres familier, og som påvirker samfunnsøkonomisk velferd i samfunnet. Det er spådd at allergiske problemer vil øke ytterligere når luftforurensning og omgivelsestemperaturen øker. Disse miljøendringene vil påvirke antall pollen, tilstedeværelse eller fravær av stikkende insekter, og tilstedeværelse eller fravær av muggsopp som er forbundet med allergiske sykdommer.

Disse sykdommene inkluderer astma; rhinitt; anafylaksi; medikament, matog insektallergi; eksem; og urtikaria (elveblest) og angioødem. Denne økningen er spesielt problematisk hos barn som bærer den største belastningen av den økende trenden som har skjedd de siste to tiårene.

Allergiinformasjon i:

Serbo-kroatisk

tyrkisk