ARIA - Allergisk rhinitt og innvirkning på astma

ARIA-initiativet tar sikte på å utdanne og implementere evidensbasert behandling av allergisk rhinitt i forbindelse med astma over hele verden.
www.whiar.org

GINA - Det globale initiativet for astma

GINA samarbeider med helsepersonell og helsepersonell over hele verden for å redusere astmaprevalens, sykelighet og dødelighet. Gjennom ressurser som evidensbaserte retningslinjer for astmabehandling og hendelser som den årlige feiringen av verdens astmadag, jobber GINA for å forbedre livene til mennesker med astma i hvert hjørne av kloden.
www.ginasthma.org

GULL - Globalt initiativ for kronisk obstruktiv lungesykdom

GOLD samarbeider med helsepersonell og helsepersonell over hele verden for å øke bevisstheten om kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og for å forbedre forebygging og behandling av denne lungesykdommen.

Gjennom utviklingen av evidensbaserte strategidokumenter for KOLS-ledelse og hendelser som den årlige feiringen av verdens KOLS-dag, jobber GOLD med å forbedre livene til mennesker med KOLS i hvert hjørne av verden.
www.goldcopd.org