GAAPP støtter GSK i å sammenkalle et rådgivende råd for pasienter der råd vil bli søkt for å bedre forstå sykdomsbevissthet rundt RSV i:

  • Eldre voksne.
  • Eldre voksne med helsemessige forhold som setter dem i høyere risiko for alvorlig RSV-sykdom.

Kvalifisering:*

  • Kandidater må være 50+.
  • Har en historie med en nylig (siste 2 år) RSV-infeksjon.
  • Or har en tilstand som gjør dem mer sårbare for RSV, slik som: KOLS, astma, enhver kronisk luftveis-/lungesykdom eller kronisk hjertesvikt; eller endokrine metabolske tilstander: diabetes, avanserte lever- eller nyresykdommer (nyre).
  • Åpen for å diskutere deres helsereise/opplevelse av RSV og risiko.
  • Være bosatt i Storbritannia eller Tyskland.
  • Mobil/reise/ delta på møter/arrangementer om nødvendig.

Kontakt oss for mer informasjon:

vgascon@gaapp.org eller (+43) 6767534200 eller via nettsiden vår